Fiskar i Stockholms skärgård

Omslagsbild på ett antal fiskar
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-677-0
Publicerad:
2016
Sidantal:
78
Informationshäfte om fiskarna i Stockholms skärgård.
Kommentar:
Skillnaden mellan första och andra upplagan är att två logotyper har lagts till på sista sidan i andra upplagan samt att en beskrivande text till dessa organisationer, Skärgårdsstiftelsen och BalticSea, finns med på slutet i publikationen.