Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2016

Rapportomslag - brevlådor i Tallkrogen
Löpnummer:
Rapport 2016:10
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-684-8
Publicerad:
2016
Sidantal:
76
Varje år får landets alla kommuner ge sin syn på bostadsmarknadsläget i Boverkets bostadsmarknadsenkät. Syftet med enkäten är att få en överblick av situationen på bostadsmarknaden, följa utvecklingen över tid samt att bidra med ett underlag för bedömningar av kommande utveckling.
Kommentar:
Finns bara som pdf