Skärgårdsfakta - grafiska kartor 2015

Omslagsbild
Löpnummer:
Fakta 2015:6
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
18
Länsstyrelsen vill skapa förutsättningar för människor och företag att bo och verka var de vill i länet och erbjudas god servicenivå inom rimliga avstånd. Dessa kartor har till syfte att tydliggöra samt geografiskt visualisera en del av skärgårdens förutsättningar.
Kommentar: