Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för ny-bebyggelse vid Mälaren - med hänsyn till risken för översvämning

Omslagsbild
Löpnummer:
Fakta 2015:2
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
8
I detta faktablad redovisar länsstyrelserna kring Mälaren sina rekommendationer av hur ny bebyggelse kan placeras vid Mälarens stränder med hänsyn till risken för översvämning.
Kommentar: