Hemlöshet - en fråga om bostäder. Slutrapport för länsstyrelsernas hemlöshetsuppdrag 2012–2014

Omslagsbild
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-87423-82-6
Publicerad:
2015
Sidantal:
62
Regeringen gav i januari 2012 länsstyrelserna ett treårigt uppdrag att utifrån bostadsförsörjningsansvaret stödja kommunerna i deras planering av arbetet med att motverka hemlöshet, i synnerhet bland barnfamiljer som riskerar att drabbas av vräkning. Denna rapport är en redovisning för hur länsstyrelserna har genomfört uppdraget.
Kommentar: