Att vara förälder i Sverige! - Utvärdering av två föräldrastödsprogram

Omslagsbild
Löpnummer:
Rapport 2015:17
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-649-7
Publicerad:
2015
Sidantal:
48
Att vara förälder i ett land där du inte behärskar språket och saknar stödjande nätverk, där sedvänjor, lagar och regler är nya för dig och där familjens roll skiljer sig från vad du är van vid accentuerar ett antal av de svårigheter som föräldraskapet bär med sig.

Länsstyrelsen i Stockholm och Stockholm stad har stöttat ett antal föräldrastödsprogram, varav några har riktat sig till utrikesfödda föräldrar.
Kommentar: