Programområde Luft – utvärdering av miljöövervakning 2009–2014

Omslalgsbild
Löpnummer:
Fakta 2014:15
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
17
Detta är en utvärdering av kapitlet Luft i Länsstyrelsens regionala miljöövervakningsprogram för Stockholms län 2009−2014 (RMÖ 2009−2014).

Förutom att utvärdera hur miljöövervakningen har lyckats uppnå ställda mål är denna sammanställning en grund till framtagande av det regionala miljöövervakningsprogrammet 2015−2020.
Kommentar:
Finns bara som pdf.