Nulägesbeskrivning av hinder och möjligheter för romers rätt -       utbildning, arbete, bostad, hälsa, social omsorg och trygghet

Omslagsbild
Löpnummer:
Rapport 2014:22
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-622-0
Publicerad:
2014
Sidantal:
75
Denna rapport beskriver situationen för romer när det gäller utbildning, arbete, bostad, hälsa, social omsorg och trygghet i fem kommuner.

Av rapporten framgår att diskriminerande strukturer, fördomar och förutfattade meningar om romer som grupp samt antiziganism förekommer inom samtliga områden.
Kommentar: