Jämställdhetsintegrering - strategi för Stockholms län 2014-2018

Rapportens omslag med bild på ett ungt par.
Löpnummer:
Rapport 2014:5
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-588-9
Publicerad:
2014
Sidantal:
30
Denna strategi syftar till att ge en länsövergripande lägesbeskrivning, prioriteringar, målsättningar och indikatorer för uppföljning av det fortsatta jämställdhetsarbetet.

Att arbeta med jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra all verksamhet. Medvetenheten inom de offentliga verksamheterna om detta behov och kunskapen om jämställdhetsintegrering har fortsatt att öka.

För att driva på jämställdhetsarbetet ytterligare behövs strategin som en gemensam utgångspunkt och riktning för länets aktörer.
Kommentar: