Jämställdhetsintegrering i Stockholms län - en kartläggning och analys av behov och insatser

Rapportens omslag med bild på ett ungt par.
Löpnummer:
Rapport 2014:3
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-586-5
Publicerad:
2014
Sidantal:
78
Oxford Research har på uppdrag av Länsstyrelsen tagit fram ett kunskapsunderlag för strategin för jämställdhetsintegrering.

Rapporten innehåller en kartläggning av aktuella material från olika länsaktörer som beskriver insatser för och behov av jämställdhetsintegrering. I rapporten finns också en översikt över relevanta rapporter och forskning och utmynnar i en analys av var de största behoven finns av jämställdhetsintegrering i länet.
Kommentar: