Stöd till barn i riskutsatta miljöer

Omslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-575-9
Publicerad:
2013
Sidantal:
14
Det finns många aktörer som erbjuder stöd till barn som växer upp i familjer med missbruk, psykiska funktionshinder och/eller våld. Länsstyrelsen  och KSL har tillsammans med representanter från offentlig och idéburen sektor identifierat ett behov av att ta reda på vem som gör vad för vilka inom området stöd till barn i riskutsatta miljöer och deras familjer i Stockholms län.
Kommentar:
OBS! Det finns en senare, uppdaterad upplaga, som också kom 2013. Se länk nedan.