Nutid och framtid 2013:3. Stockholmarna fortsatt nöjda med livet

Nutid och framtid nr 3, 2013
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
6
Drygt nio av tio i Stockholms län trivs med boende, arbete och ekonomi. Men trafik, buller och nedskräpning upplevs som problem. Det visar den medborgarundersökning som Länsstyrelsen låtit SCB göra.

Undersökningen visar att den absoluta majoriteten av länsborna trivs med sina liv, men också att det finns flera områden som upplevs som mindre positiva.

Nyhetsbrevet har två bilagor: enkäten samt tabeller med svaren.
Kommentar: