Miljökvalitetsnormer om luft i planering och rättstillämpning

Omslag
Löpnummer:
Rapport 2013:12
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-558-2
Publicerad:
2013
Sidantal:
80 + 64
Den här rapporten grundar sig på en kartläggning under 2012/2013 av vägledande rättsfall samt praktikfall i ett urval av de kommuner som har eller har haft överskridanden av miljökvalitetsnormer för utomhusluft. I rapporten åskådliggörs hur miljökvalitetsnormer för luft har använts i planeringen, genom
redovisning av några aktuella planärenden och rättsfall.
Kommentar:

Övriga relaterade filer: