Läget i länet - bostadsmarknaden i Stockholms län 2013

Omslag
Löpnummer:
Rapport 2013:14
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-562-9
Publicerad:
2013
Sidantal:
68
Nyproduktionen av bostäder har legat på alldeles för låga nivåer under många år och den ackumulerade bostadsbristen i Stockholms län är nu stor. Konkurrensen på bostäder påverkar särskilt de som har det svårt att komma in på bostadsmarknaden, unga, studenter och nyanlända. Bristen på bostäder har även konsekvenser för länets utveckling.
Kommentar: