Gör! – Samlade metoder för jämställdhetsintegrering från ESF Jämt

Omslagsbild. Gör!
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978­91­637­2317­9
Publicerad:
2013
Sidantal:
70
Den här skriften innehåller en samling metoder för jämställdhets­integrering. Materialet är för dig som ska processleda andra för att nå jämställdhet i sin verksamhet.

ESF Jämt har via sina projekt­stödjare valt ut de interaktiva metoder som är effektiva, kreativa och fungerar riktigt bra. Dessa varvas med små användbara tips. Som inledning finns den kunskapsram i form av teori och fakta, eller låt säga stödet, att luta sig emot i arbetet med jämställdhetsintegrering.

ESF Jämt drivs av länsstyrelserna och är ett nationellt projekt som tillhandahåller processtöd i jämställdhetsintegrerig. Projektet fi­nansieras av Europeiska socialfonden.

Ladda ner skriften som en pdf eller beställ den kostnadsfritt.
Kommentar: