Bostäder i andra hand - en översikt

Omslag
Löpnummer:
Rapport 2013:4
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-536-0
Publicerad:
2013
Sidantal:
36
Andrahandsmarknaden är ett viktigt komplement till den ordinarie bostadsmarknaden. Det är enligt våra beräkningar 50 000 personer som bor i andra hand i länet. Hur marknaden fungerar och vilka villkor som gäller avgör om de som hyr och de som hyr ut känner sig trygga.

Vår förhoppning är att denna rapport kan bidra till att öka kunskapen om andrahandsbostadsmarknaden; om dess omfattning, om dess regler och villkor, men också om de personer som bor i andra hand.
Kommentar:
Finns bara som pdf.