Väggmossan avslöjar spridning av metaller

Rapportomslag
Löpnummer:
Rapport 2012:1
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-469-1
Publicerad:
2012
Sidantal:
40
Länsstyrelsen har analyserat halter av metaller i väggmossa på 38 platser i länet. Provtagningen genomfördes för femte gången under hösten 2010 och är ett komplement till den nationella undersökningen som utförs vart femte år. Syftet med provtagningarna är att att få en bild av hur tungmetaller sprids via luften och att få ett relativt mått på nedfallet. Syftet med kontinuerliga provtagningar är även att följa utvecklingen och att följa trender i nedfallet av tungmetaller över tid.
Kommentar: