Tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter - Stockholms och Gotlands län

Omslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
3
Finns bara som pdf.
Länsstyrelsernas prövning av tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter kommer att koncentreras till 12 av landets 21 länsstyrelser från och med den 1 juni 2012. Länsstyrelsen i Stockholm kommer att pröva ärenden från Stockholms och Gotlands län.
Kommentar: