Tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter - Stockholms och Gotlands län 

Omslag
Publiceringsår:
2012 
Sidantal:
Finns bara som pdf.
Länsstyrelsernas prövning av tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter kommer att koncentreras till 12 av landets 21 länsstyrelser från och med den 1 juni 2012. Länsstyrelsen i Stockholm kommer att pröva ärenden från Stockholms och Gotlands län.

Kontakta oss

Avdelningen för rättsliga frågor
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00