Operativ övervakning av miljögifter - praktisk vägledning

Omslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
55
Vägledningen är tänkt som hjälp för att på rätt sätt provta väsentliga ämnen i de mest lämpade matriserna på relevanta platser. Till vägledningen finns ett antal bilagor.

I vägledningen beskrivs:
• Val av provtagningslokal
• Vilka ämnen ska övervakas?
• Vilken matris ska provtas?
• Hur ofta och när ska man genomföra provtagning?
• Undersökande och kontrollerande övervakning
• Rapportering och utvärdering av data
Kommentar: