Operativ övervakning av miljögifter - praktisk vägledning 

Omslag
Publiceringsår:
2012 
Sidantal:
55 
Väjgledningen är tänkt som hjälp för att på rätt sätt provta väsentliga ämnen i de mest lämpade matriserna på relevanta platser. Till vägledningen finns ett antal bilagor.

I vägledningen beskrivs:
• Val av provtagningslokal
• Vilka ämnen ska övervakas?
• Vilken matris ska provtas?
• Hur ofta och när ska man genomföra provtagning?
• Undersökande och kontrollerande övervakning
• Rapportering och utvärdering av data
Övriga relaterade filer:

Kontakta oss

Cathy Hill
Handläggare
Enheten för samhällsplanering
Cathy punkt Hill snabela lansstyrelsen punkt se¤Cathy punkt Hill snabela lansstyrelsen punkt se
010-2231360
070-6124311
Enheten för miljöanalys och miljöplanering
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00