Mjukbottenfauna i Stockholms skärgård – regional miljöövervakning 2011

Omslag
Löpnummer:
Rapport 2012:15
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-497-4
Publicerad:
2012
Sidantal:
40
Systemekologiska Institutionen vid Stockholms Universitet utför årligen, på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län, insamling och taxonomisk bestämning av bottenfauna inom miljöövervakningsprogrammet för bottenfauna i Egentliga Östersjön. I Stockholms skärgård undersöks tre områden; ett inomskärsområde i Svartlögafjärden, ett område vid Kobbfjärden samt ett utsjöområde vid Svenska Björn. Rapporten redovisar förändringar för dessa områden under åren 2007 till 2011.
Kommentar: