Konvertering av direktverkande elvärme i bostadshus – utvärdering av statligt stöd 2006–2010

Omslag resultatredovinsingen
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
3
Under 2006–2010 har Länsstyrelsen fördelat stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus.
Totalt under perioden har det statliga stödet minskat elförbrukningen med 14 megawattimmar per år.
Kommentar: