Konvertering av direktverkande elvärme i bostadshus – utvärdering av statligt stöd 2006–2010 

Omslag resultatredovinsingen
Publiceringsår:
2012 
Sidantal:
Under 2006–2010 har Länsstyrelsen fördelat stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus.
Totalt under perioden har det statliga stödet minskat elförbrukningen med 14 megawattimmar per år.