Försurningsläget i Stockholms läns sjöar - plan för åtgärder 2011–2015 

Omslag
Löpnummer:
Rapport 2012:8 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-480-6 
Publiceringsår:
2012 
Sidantal:
32 
Publikationen beskriver hur den framtida kalkningsverksamheten ska utformas enligt principerna i Naturvårdsverkets kalkningshandbok. Planen utgör underlag för att höja kvaliteten och anpassa verksamheten till den aktuella försurningssituationen. Åtgärdsplanerna ska dessutom vara ett underlag för Naturvårdsverkets redovisning av kalkningsverksamheten till regering och riksdag.

Kontakta oss

Avdelningen för miljö
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00