Fågelskär i Mälaren 2012

Omslag
Löpnummer:
Rapport 2012:23
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-509-4
Publicerad:
2012
Sidantal:
46
För åttonde året i följd har Mälarens fågelskär inventerats. Inventeringen gäller i första hand måsar och tärnor, samt andfåglar och vadare. Någon särskild inventering av storskarv utfördes inte i år, vilket har varit fallet årligen 2004-2011. Däremot registrerades i samband med fågelskärsinventeringen om en lokal var bebodd av storskarv eller inte, och i några fall räknades även aktiva bon.
Kommentar: