Det slutar inte vid 65 - en rapport om äldre våldsutsatta kvinnor

Omslag
Löpnummer:
Rapport 2012:21
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-505-6
Publicerad:
2012
Sidantal:
74
Kunskapen om våld mot äldre kvinnor är mycket begränsad. Som ett led i att åtgärda bristerna genomförde Länsstyrelsen i Stockholms län under våren och hösten 2011 en utbildning i tre steg för drygt 500 personer verksamma inom äldreomsorgen i länet. I denna rapport beskrivs de resultat och synpunkter som framkommit efter utbildningssatsningen.
Kommentar: