Barn utsatta för människohandel - en nationell kartläggning

Rapportens omslag. Grafiti på en vägg som visar en ledsen pojke.
Löpnummer:
Rapport 2012:27
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-515-5
Publicerad:
2012
Sidantal:
68
Kartläggningen har registrerat 166 barn i Sverige som misstänks ha varit utsatta för människohandel under åren 2009-2011.

Barnen misstänks ha använts för såväl sexuella som andra ändamål - som stöldbrott, tiggeri och arbete.

Två tredjedelar av barnen har utländsk nationalitet och cirka hälften vistas tillfälligt i Sverige. Det är lika många pojkar som flickor som är utsatta. Barnens ålder varierar från tre år upp till 17 år.

I rapporten ger Länsstyrelsen förslag på åtgärder för att öka skyddet för dessa barn.
Kommentar: