Arkeologiskt program för Stockholms län

Omslag.
Löpnummer:
Rapport 2012:2
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-471-4
Publicerad:
2012
Sidantal:
104
Med "Arkeologiskt program för Stockholms län" vill Länsstyrelsen formulera och tydliggöra myndighetens utgångspunkter och grundläggande ställningstaganden kring uppdragsarkeologin i Stockholms län.
Kommentar: