Ut-o-lek : plan för genomförande av särskilda åtgärder för barn i fem naturreservat i Stockholms län

Omslag Ut-o-lek, genomförandeplan.
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
12 sidor
Finns endast som pdf.
Länsstyrelsen i Stockholms län avser att genomföra särskilda åtgärder för barn i ett urval av naturreservat i länet genom pilotprojektet Ut-o-lek. Syftet är att stimulera barn till mer lek utomhus och att öka barnens intresse för naturen och därmed i förlängningen för samhällets hållbara utveckling. Detta är pilotprojektets genomförandeplan.
Kommentar: