Stockholm 2020 - en utbildnings- och arbetsmarknadsprognos

Omslagsbild
Löpnummer:
Rapport 2011:37
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-466-0
Publicerad:
2011
Sidantal:
126
Rapporten beskriver Stockholmsregionens
kompetensförsörjningsbehov med sikte på 2020.
Kommentar: