På rätt väg? - Uppföljning av den regionala strategin för jämställdhet i Stockholms län 2008-2013 

Omslagsbild
Löpnummer:
Rapport 2011:3 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-410-3 
Publiceringsår:
2011 
Sidantal:
103 
Rapporten syftar till att kartlägga hur arbetet har bedrivits för att genomföra den regionala strategin i länet och undersöka om det finns några eftersatta områden. Uppföljningen behandlar även strategigruppens arbetssätt och ger rekommendationer om hur genomförandet av strategin ska fortlöpa den resterande delen av tiden, då strategin löper till 2013.

Den tryckta upplagan är slut, men du kan ladda hem en pdf.

Kontakta oss

Avdelningen för tillväxt
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00