Övervakning av strandexploatering längs med sötvattensstränder, metodutveckling 2010 

Omslagsbild
Foto: Omslag till rapport 2011_4
Löpnummer:
Rapport 2011:14 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-431-8 
Publiceringsår:
2011 
Sidantal:
90 
Finns endast som pdf.
Rapporten beskriver en utveckling av den nationella miljöövervakningsmetodiken NILS (Nationell inventering av landskapet i Sverige) i syfte att följa exploatering och annan markanvändning längs med sötvattenstränder.

Resultatet visar att NILSmetodikens flygbildsinventeringar till viss del kan användas för att kostnadseffektivt övervaka utvecklingen vid sötvattenstränder på regional nivå. Arbetet har utförts under år 2009 och 2010 på Länsstyrelsen i Stockholms län och SLU, Institutionen för skoglig resurshushållning.

Kontakta oss

Mats Thuresson
Handläggare
Enheten för miljöanalys och miljöplanering
Mats punkt Thuresson snabela lansstyrelsen punkt se¤Mats punkt Thuresson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2231602
Klara Tullback Rosenström
Handläggare
Enheten för miljöanalys och miljöplanering
Klara punkt Tullback punkt Rosenstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Klara punkt Tullback punkt Rosenstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2231605