Nationella minoriteters rättigheter - en handbok för kommuner, landsting och regioner 

Omslag Nationella minoriteters rättigheter
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-446-2 
Publiceringsår:
2011 
Sidantal:
94 
En handbok med syfte att ge läsaren både teoretisk kunskap om nationella minoriteters rättigheter och konkreta råd och exempel på hur lagstiftningen kan omsättas i praktiken.

Kommuner, landsting och regioner som ingår i förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska delar med sig av sina erfarenheter.
Kommentar:
Reviderad upplaga utkom 2013.

Kontakta oss

Enheten för arbetsmarknads- och rättighetsfrågor (minoritetsfrågor)
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00