Nationella minoriteters rättigheter - en handbok för kommuner, landsting och regioner

Omslag Nationella minoriteters rättigheter
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-446-2
Publicerad:
2011
Sidantal:
94
En handbok med syfte att ge läsaren både teoretisk kunskap om nationella minoriteters rättigheter och konkreta råd och exempel på hur lagstiftningen kan omsättas i praktiken.

Kommuner, landsting och regioner som ingår i förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska delar med sig av sina erfarenheter.
Kommentar:
Reviderad upplaga utkom 2013.