Människor och djur ska må bra - information till dig som jobbar inom social- och hemtjänst

Omslaglsbild
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
4
Finns endast som pdf.
Länsstyrelsen i Stockholm har under en tid sett att det finns ett behov av mer samarbete mellan djurskyddsinspektörer och människor som arbetar inom den sociala sektorn, för att kunna hitta och lösa de djurskyddsproblem som ibland förekommer. I broschyren finns en kort sammanställning av några viktiga punkter i Sveriges djurskyddslagstiftning.
Kommentar: