Förvaltningsplan för stora rovdjur i Stockholms län (remissutgåva)

Springande varg på omslaget till förvaltningsplanen.
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
78 sidor
Remissutgåva inför framtagandet av en förvaltningsplan för stora rovdjur i Stockholms län för perioden 2011-2015.
Kommentar: