Entrepreneur Sthlm

Omslagsbild
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-430-1
Publicerad:
2011
Sidantal:
36
Tidning om projektet Entrepreneur Sthlm.
Med finansiering från EU:s regionalfond har Entrepreneur Sthlm efter tre år nått ut till över
20 000 personer med rådgivning om hur de ska utveckla sina företag och produkter. Projektet startades av Länsstyrelsen 2008 för att effektivisera och samordna rådgivningen till entreprenörer och nyföretagare i Stockholms län.
Kommentar: