Årsrapport för 2010 - Informationscentralen för Egentliga Östersjön

Flygbild lastfartyg i algblomning
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
8
Informationscentralen för Egentliga Östersjön har sedan 1992 rapporterat om algblomningar och andra händelser i Egentliga Östersjön. Den här rapporten sammanfattar vad som hänt i
Egentliga Östersjön under år 2010.
Kommentar:
Finns endast som pdf.