Vägen till att se och agera - om våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
66
Denna skrift vänder sig till personal som ger stöd och service till människor med funktionsnedsättning. Den är avsedd att användas som ett arbetsmaterial för till exempel personalmöten, arbetsplatsträffar eller utbildningsdagar.

Den tryckta upplagan är slut, men du kan ladda hem en pdf.
Kommentar: