Projekt Salaam - metodutveckling för information om hedersrelaterat våld till nyanlända flyktingar

Omslagsbild
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
24
Syftet med denna publikation är att förbättra nyanlända flyktingars och deras anhörigas förutsättningar att hantera värderingskonflikter som kan uppstå i den nya livssituationen.
Kommentar: