Projekt Salaam - metodutveckling för information om hedersrelaterat våld till nyanlända flyktingar 

Omslagsbild
Diarienummer:
801-08-81978 
Publiceringsår:
2010 
Sidantal:
24 
Syftet med denna publikation är att förbättra nyanlända flyktingars och deras anhörigas förutsättningar att hantera värderingskonflikter som kan uppstå i den nya livssituationen.

Kontakta oss

Enheten för social utveckling
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00