På tal om kvinnor och män Stockholms län 2010 

bild på publikationen På tal om kvinnor och män 2010
Publiceringsår:
2010 
Sidantal:
72 
På tal om kvinnor och män är en faktabok i fickformat med statistik om kvinnor och män i Stockholms län. Könsuppdelad statistik ger viktiga basfakta och synliggör de olika förhållanden som kvinnor och män lever under i Stockholms län idag. Länsstyrelsen i Stockholms län har i samarbete med Statistiska Centralbyrån tagit fram På tal om kvinnor och män för att sprida denna kunskap.