Nationella minoriteter - rättigheter och möjligheter

Omslagsbild
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-391-5
Publicerad:
2010
Sidantal:
14
Nationella minoriteter är folkgrupper som skiljer sig från majoritetsbefolkningen och som har funnits av hävd på svenskt territorium.
Kommentar: