Marin samverkansplan för BSPA Stora Nassa-Svenska Högarna

Omslagsbild
Löpnummer:
Rapport 2010:23
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-402-8
Publicerad:
2010
Sidantal:
92
Denna samverkansplan för BSPA-området
Stora Nassa – Svenska Högarna har arbetats fram i samverkan med berörda kommuner, fastighetsägare, organisationer och andra sakägare. Samverkansplanen innehåller beskrivningar av bevarandevärdena i området och faktorer som kan påverka värdena, samt åtgärder som ska minska denna påverkan.
Kommentar: