Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2010-2021

Bild på tvärbanan
Löpnummer:
Rapport 2010:10
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-382-3
Publicerad:
2010
Sidantal:
83
Länsstyrelsens plan omfattar investeringar och förbättringsåtgärder på spåranläggningar, länsvägar och riksvägar samt statsbidrag till SL och kommuner.
Kommentar: