Läget i länet - bostadsmarknaden i Stockholms län 2010

Lyftkran med byggmodul
Löpnummer:
Rapport 2010:9
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-380-9
Publicerad:
2010
Sidantal:
66
Stockholmsregionen präglas av en stark utveckling. Det gäller både ekonomiskt och befolkningsmässigt. En väl fungerande bostadsmarknad är av avgörande betydelse för regionens fortsatta tillväxt. De tre senaste åren har befolkningen ökat med över 100 000 personer. För Stockholms län gäller det att förbereda för en befolkningsökning på upp till en halv miljon personer fram till år 2030. Det ställer krav på mer än en kvarts miljon nya bostäder.
Kommentar: