Människohandel och prostitution - ur ett svenskt perspektiv 

Omslagsbild
Handbok Människohandel och prostitution
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-393-9 
Publiceringsår:
2010 
Sidantal:
64 
3. uppl.
Denna handbok är en reviderad version av det material som Länsstyrelsen i Stockholms län tog fram 2009 i samarbete med UNIFEM nationell kommitté i Sverige. Det Nationella Metodstödsteamet (NMT) har även bidragit med sin kompetens och materialet innehåller bland annat intervjuer med aktörer inom NMT.
Kommentar:
Den tryckta utgåvan är slut.
Övriga relaterade filer:

Kontakta oss

Enheten för social utveckling
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00