Människohandel och prostitution - ur ett svenskt perspektiv

Omslagsbild
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-393-9
Publicerad:
2010
Sidantal:
64
3. uppl.
Denna handbok är en reviderad version av det material som Länsstyrelsen i Stockholms län tog fram 2009 i samarbete med UNIFEM nationell kommitté i Sverige. Det Nationella Metodstödsteamet (NMT) har även bidragit med sin kompetens och materialet innehåller bland annat intervjuer med aktörer inom NMT.
Kommentar:
Den tryckta utgåvan är slut.