Förslag till gemensamt resurs- och miljöövervakningsprogram med elfiske i kustmynnande vattendrag i södra Östersjön och Vättern

Omslagsbild
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
44
Målsättningen med detta förslag till gemensamt resurs- och miljöövervakningsprogram med elfiske i kustmynnande vattendrag i södra Östersjön och Vättern är att skapa en regional bild avseende förändringar i fiskbestånden genom en förtätning av den nationella miljöövervakningen.
Kommentar: