Fisk i vattendrag och stora sjöar - metoder för övervakning

Omslagsbild
Löpnummer:
Rapport 2010:7
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-378-6
Publicerad:
2010
Sidantal:
164
Rapporten redovisar resultaten av två utvecklingsprojekt inom Naturvårdsverkets övervakningsprogram och handlar
om metoder för övervakning av fisk i vattendrag och stora sjöar.
Kommentar: