Fågel- och sälskydd i Stockholms län

Omslagsbild
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-372-4
Publicerad:
2010
Sidantal:
48
För att undvika störningar har vissa områden i Stockholms skärgård fredats under den för djurlivet känsligaste tiden. I dessa områden råder tillträdesförbud under viss del av året. Det är dock allas ansvar att uppträda på ett varsamt sätt även utanför dessa områden. Länsstyrelsen vill med denna skrift informera om vilka områden som fredats och var dessa ligger.
Kommentar: