Bygga i strandnära läge - tänk strandskydd

Bebyggelse vid havet
Löpnummer:
Faktablad 2010:3
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
[2]
Finns endast som pdf.
Detta faktablad beskriver vad du får och inte får göra inom strandskyddat område.
Kommentar: