Årsrapport 2009 - Informationscentralen för Egentliga Östersjön

Havsbild
Löpnummer:
Rapport 2010:5
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281- 375-5
Publicerad:
2010
Sidantal:
27
Finns endast som pdf.
Informationscentralen för Egentliga Östersjön bevakar och följer miljön i Östersjön från Ålands hav och söderut på uppdrag av Naturvårdsverket. Informationscentralens uppdrag är att lämna samlad information till allmänhet, media och andra om större händelser i havsmiljön och från övervakningen av havsmiljön.
Kommentar: