Riskbedömningar i ärenden med hedersrelaterat våld - metodstöd för socialsekreterare som arbetar med barn och ungdomar

Omslagsbild
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-354-0
Publicerad:
2009
Sidantal:
69
2., omarbetade uppl.
Manualen riktar sig till utredande socialsekreterare inom socialtjänsten som kommer i kontakt med flickor under 18 år, som utsätts för hedersrelaterat förtryck. Skriften utgår från verksamhetssystemet Barns behov i centrum (BBIC) och den lösningsfokuserade metoden Signs of Safety.

Den tryckta upplagan är slut, men du kan ladda ner en pdf.
Kommentar: