Riskbedömningar i ärenden med hedersrelaterat våld - metodstöd för socialsekreterare som arbetar med barn och ungdomar 

Omslagsbild
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-354-0 
Publiceringsår:
2009 
Sidantal:
69 
2., omarbetade uppl.
Manualen riktar sig till utredande socialsekreterare inom socialtjänsten som kommer i kontakt med flickor under 18 år, som utsätts för hedersrelaterat förtryck. Skriften utgår från verksamhetssystemet Barns behov i centrum (BBIC) och den lösningsfokuserade metoden Signs of Safety.

Den tryckta upplagan är slut, men du kan ladda ner en pdf.