Marin basinventering i Sundby naturreservat

Omslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
33
Under 2008 inventerades Sundby naturreservat i Stockholms södra skärgård. Inventeringen utfördes genom dyktransekter spridda över naturtyperna sublittorala sandbankar, små skär och öar i Östersjön samt rev. Området uppvisade en stor variationsrikedom av olika livsmiljöer och arter och bedömdes därmed hysa höga naturvärden.
Kommentar: