Marin basinventering i Sundby naturreservat 

Omslag
Publiceringsår:
2009 
Sidantal:
33 
Under 2008 inventerades Sundby naturreservat i Stockholms södra skärgård. Inventeringen utfördes genom dyktransekter spridda över naturtyperna sublittorala sandbankar, små skär och öar i Östersjön samt rev. Området uppvisade en stor variationsrikedom av olika livsmiljöer och arter och bedömdes därmed hysa höga naturvärden.

Kontakta oss

Enheten för naturvård
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00